Ако искате да претапицирате мебели, но не сте сигурни колко кожа ще Ви трябва, това ръководство е за Вас.
В необходимите крадратни метри са включени освен видимите части и всички гърбове и подгъви. Използвайте показаните модели като ориентировъчни. Поради спецификата на всяка една мебел препоръчваме да се консултирате с тапицер за да Ви изчисли с абсолютна точност колко квадратни метра кожа са Ви неoбходими.


Barcelona Style Loveseat 51

Barcelona Style Loveseat 51
11.80m2


Chippendale Sofa-Settee 59

Chippendale Sofa-Settee 59
15.88m2


Contemporary Danish Modern Loveseat 60

Contemporary Danish Modern Loveseat 60
18.39m2


Contemporary Flared Arm Loveseat 60

Contemporary Flared Arm Loveseat 60
16.72m2


English Roll Arm Loveseat 68

English Roll Arm Loveseat 68
18.39m2


English Roll Arm Loveseat with Tight Back & Seat 60

English Roll Arm Loveseat with Tight Back & Seat 60
16.72m2


French Provincial Style Tufted Loveseat 62

French Provincial Style Tufted Loveseat 62
16.72m2


French Style Settee with Scroll Arms 68

French Style Settee with Scroll Arms 68
18.39m2


French Victorian Settee 51

French Victorian Settee 51
10.03m2


Lawson Loveseat Skirted 66

Lawson Loveseat Skirted 66
m2


Lawson Roll Arm Loveseat 66

Lawson Roll Arm Loveseat 66
18.39m2


Lawson Track Arm Loveseat 66

Lawson Track Arm Loveseat 66
18.39m2


Petite Curved Back Settee 55

Petite Curved Back Settee 55
13.38m2


Pillow Top Arm Loveseat 64

Pillow Top Arm Loveseat 64
19.23m2


Recessed Roll Arm Loveseat with Tight Back 60

Recessed Roll Arm Loveseat with Tight Back 60
17.55m2


Roll Arm Loveseat with Tight Back Cushion 63

Roll Arm Loveseat with Tight Back Cushion 63
18.39m2


Slipper Loveseat 52

Slipper Loveseat 52
15.05m2


Track Arm French Loveseat 60

Track Arm French Loveseat 60
15.05m2


Tufted Curved Back Loveseat 62

Tufted Curved Back Loveseat 62
16.72m2


Tufted Wing Loveseat with Recessed Roll Arm 68

Tufted Wing Loveseat with Recessed Roll Arm 68
20.90m2


Wood Frame Mid Century Modern Loveseat 62

Wood Frame Mid Century Modern Loveseat 62
11.70m2